Γενόσημα φάρμακα: Τρικυμία εν κρανίω

Και εκεί που έχεις μόλις αναδημοσιεύσει ένα κείμενο που φαίνεται λογικό, έρχεται την αμέσως επόμενη μέρα, ο ίδιος ιστότοπος, να δικαιώσει αυτό που έχεις αναφέρει στην αναδημοσίευση· ότι, δηλαδή, η εποχή μας θα προσφέρει άφθονο υλικό στους ιστορικούς, οικονομικούς αναλυτές, κοινωνιολόγους και ψυχαναλυτές του μέλλοντος.

Πώς; Δημοσιεύοντας ένα άρθρο που θυμίζει συνομωσιολογίες πρώιμης εφηβικής ηλικίας. Παρακάτω το αναδημοσιεύω, ως τεκμήριο της σύγχυσης όσων ξεβολεύονται, μαζί με ορισμένα εμβόλιμα δικά μου σχόλια (και με διορθωμένη την αρχική ορθογραφία του κειμένου, που έβγαζε μάτι).

Συμπέρασμα: Να ενημερώνεστε διαβάζοντας τα πάντα, αλλά να μην πιστεύετε τίποτα εξ ορισμού! Χρησιμοποιήστε την Κοινή Λογική για φίλτρο!

Επί του θέματος, διαβάστε εδώ μια μικρή εισαγωγή για τα γενόσημα φάρμακα και στη συνέχεια, δείτε παρακάτω το αρχικό κείμενο και τις παρατηρήσεις μου:

Continue reading «Γενόσημα φάρμακα: Τρικυμία εν κρανίω»

10 + 2 Favourite Firefox addons: How does Chrome compare?

With reference to yesterday’s news that Chrome has caught up with Firefox and that they now hold roughly the same market share (both behind Microsoft’s Internet Explorer), I thought I would present the situation for exactly the same functionality, in Chrome, as the one described in my post on 10 + 2 favourite Firefox addons. You may find all the extensions mentioned here, at the Chrome Web Store.

  1. HTTPS Everywhere – encrypt the web! This plugin is the result of an initiative by the Electronic Frontier Foundation, and it will always attempt to use a secure, encrypted connection to any web page you try to visit, so that third parties cannot eavesdrop (or make it harder for them to do so, anyway). This functionality does not yet exist in Chrome, as such. However, there’s the «HTTPS Enforcer» extension, which comes pretty close. Note from the developer:«Chrome doesn’t yet have the necessary API to make this plugin completely secure as Firefox plugin (https://www.eff.org/https-everywhere). So, plugin doesn’t provide the full security benefits of Firefox HTTPS Everywhere, but I think it would a) provide a clear improvement in security to those who understand the risks, b) make it easy to provide the full security benefits as soon as the necessary APIs have landed. It may also increase the pressure to finish those APIs. By the way, needed APIs currently are experimental, so we can use it in stable version soon. Stay tuned.»
  2. Add to Search Bar. Chrome kicks butt in this department, as it automatically saves and imports the functionality of every search engine you use while you’re surfing. No need to install anything! Continue reading «10 + 2 Favourite Firefox addons: How does Chrome compare?»

My favourite 10 + 2 Firefox addons, for 2011…

I’ve tried almost all browsers available, and my favourites are Google Chrome and Mozilla Firefox. In this post I’ll list the Firefox addons that I consider indispensable, and which are the reason I stick with Firefox, most of the time!

  1. HTTPS Everywhere – encrypt the web! This is an initiative by the Electronic Frontier Foundation, to make the web a more secure communication medium. This plugin will always attempt to use a secure, encrypted connection to any web page you try to visit, so that third parties cannot eavesdrop (or make it harder for them to do so, anyway).
  2. Add to Search Bar. Very handy plugin, especially in combination with «Organize Search Engines«, of the same developer, as well as with InstantFox. In fact, I would consider «Add to Search Bar» and «Organize Search Engines» as one addon, made of two components. What it does, is that whenever you are on a page with a search box (e.g. an eshop, a dictionary, a forum, whatever), you can right click in the box and add the particular search functionality into your custom search engines. Continue reading «My favourite 10 + 2 Firefox addons, for 2011…»

A shocking read about solitary confinement…

WikiLeaks: Locking Up Whistleblower Bradley Manning in Solitary Confinement Puts America’s Depravity on Full Display

By Lynn Parramore, New Deal 2.0
Posted on January 4, 2011, Printed on January 6, 2011
http://www.alternet.org/story/149410/

The degree of civilization in a society can be judged by entering its prisons. ~Fyodor Dostoevsky

In the earliest days of our Republic, a group of well-meaning Philadelphia Quakers set out to reform the prison system. The idea was to remove convicts from the mayhem and corruption of overcrowded jails to solitary cells where sinners would return to mental and spiritual health through reflection. In the Walnut Street Jail, no windows would distract the prisoners with street life; no conversation would disturb their penitence. Alone with God, they would be rehabilitated.

There was a small problem. Many of the prisoners went insane. The Walnut Street Jail was shut down in 1835.

Continue reading «A shocking read about solitary confinement…»

6 Companies That Haven’t Wussed Out of Working with WikiLeaks

6 Companies That Haven’t Wussed Out of Working with WikiLeaks

As more and more companies bend under government pressure, a few are standing up for the site.

December 10, 2010

Giants like PayPal, Amazon.com, Visa and MasterCard almost instantly crumbled under government (and p.r.) pressure to drop WikiLeaks, depriving the site of vital funding sources and online platforms. But other companies, some of them small, independent start-ups, have decided to risk the wrath of Joe Lieberman, the State Department, and their European counterparts and help keep WikiLeaks afloat by providing funding sources (yeah, you can now donate to WikiLeaks even if you only have Visa or MasterCard.) and hosting the site. Here’s a list of companies that have stood by WikiLeaks:

Continue reading «6 Companies That Haven’t Wussed Out of Working with WikiLeaks»

Western Democracies Must Live With Leaks

WikiLeaks logo
WikiLeaks logo

Must-read article from «The Guardian«, UK, by John Naughton, December 6, 2010:

Live with the WikiLeakable world or shut down the net. It’s your choice

What WikiLeaks is really exposing is the extent to which the western democratic system has been hollowed out. In the last decade its political elites have been shown to be incompetent (Ireland, the US and UK in not regulating banks); corrupt (all governments in relation to the arms trade); or recklessly militaristic (the US and UK in Iraq). And yet nowhere have they been called to account in any effective way. Instead they have obfuscated, lied or blustered their way through. And when, finally, the veil of secrecy is lifted, their reflex reaction is to kill the messenger.

Enhanced by Zemanta