Πέντε (αντι)επιχειρήματα για τα επεξεργασμένα τρόφιμα

Τι είναι τα επεξεργασμένα τρόφιμα

Θα μπορούσαμε να δώσουμε τον γενικό ορισμό ότι επεξεργασμένα τρόφιμα είναι τρόφιμα που έχουν προπαρασκευαστεί σε κάποιο βαθμό, προκειμένου να είναι ευκολότερο ή πιο γρήγορο το μαγείρεμά τους στο σπίτι ή προκειμένου  να είναι έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα προς κατανάλωση αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ή μετά από ζέσταμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα ονομάζονται και «convenience foods», δηλαδή βολικά ή εύκαιρα φαγητά. Υπάρχουν υπέρμαχοι των επεξεργασμένων τροφίμων με πειστικά επιχειρήματα στην πλευρά τους, όπως μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο εξωτερικών πηγών. Στο συγκεκριμένο άρθρο ωστόσο, θα επικεντρωθούμε σε ορισμένους αρνητικούς παράγοντες οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται και τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουμε, για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές για την υγεία μας. (περισσότερα…)

Continue Reading Πέντε (αντι)επιχειρήματα για τα επεξεργασμένα τρόφιμα