Υπάρχει ζωή «παντού» στο σύμπαν;

Αρχική πηγή: Fossils of Cyanobacteria in CI1 Carbonaceous Meteorites (Journal of Cosmology)

Απολιθώματα κυανοβακτηρίων σε Ανθρακούχους Μετεωρίτες CI1
Richard B. Hoover, Ph.D. NASA / Διαστημικό Κέντρο Πτήσεων Marshall

Επιστήμονας της NASA, ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με μελέτες του σε πρόσφατα κομμένες «φέτες» (τομές) ανθρακούχων μετεωριτών, ανακάλυψε μέσα σε αυτούς, απολιθώματα από μικρο-οργανισμούς· κάποιοι από αυτούς ήταν αναγνωρίσιμοι, ενώ άλλοι ήταν άγνωστης μορφολογίας. Αλλά, το συγκλονιστικό της μελέτης του, και αυτό το οποίο μένει να «αφομοιωθεί» από τη συλλογική μας συνείδηση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, είναι το τελικό συμπέρασμα πως αυτά τα απολιθώματα δεν ήταν γήινα, αλλά ότι προϋπήρχαν μέσα στα ουράνια αυτά σώματα πριν αυτά φτάσουν στη Γη. Εάν αυτό αληθεύει, θα σημαίνει ότι μορφές ζωής υπάρχουν και έξω από τη Γη, δυνητικά παντού στο σύμπαν και ότι, ενδεχομένως, η ζωή στη Γη να ξεκίνησε ως «επισκέπτης» από το διάστημα… διαβάστε περισσότερα

Scientists create artificial life in laboratory – Times Online

A section of DNA; the sequence of the plate-li... Image via Wikipedia

Scientists create artificial life in laboratory – Times Online.

Dr Venter, who has been working on synthetic life for a decade, told The Times: “It is our final triumph. This is the first synthetic cell. It’s the first time we have started with information in a computer, used four bottles of chemicals to write up a million letters of DNA software, and actually got it to boot up in a living organism.
“Though this is a baby step, it enables a change in philosophy, a change in thinking, a change in the tools we have. This cell we’ve made is not a miracle cell that’s useful for anything, it is a proof of concept. But the proof of concept was key, otherwise it is just speculation and science fiction. This takes us across that border, into a new world.” διαβάστε περισσότερα