Υπάρχει ζωή «παντού» στο σύμπαν;

Αρχική πηγή: Fossils of Cyanobacteria in CI1 Carbonaceous Meteorites (Journal of Cosmology)

Απολιθώματα κυανοβακτηρίων σε Ανθρακούχους Μετεωρίτες CI1
Richard B. Hoover, Ph.D. NASA / Διαστημικό Κέντρο Πτήσεων Marshall

Επιστήμονας της NASA, ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με μελέτες του σε πρόσφατα κομμένες «φέτες» (τομές) ανθρακούχων μετεωριτών, ανακάλυψε μέσα σε αυτούς, απολιθώματα από μικρο-οργανισμούς· κάποιοι από αυτούς ήταν αναγνωρίσιμοι, ενώ άλλοι ήταν άγνωστης μορφολογίας. Αλλά, το συγκλονιστικό της μελέτης του, και αυτό το οποίο μένει να «αφομοιωθεί» από τη συλλογική μας συνείδηση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, είναι το τελικό συμπέρασμα πως αυτά τα απολιθώματα δεν ήταν γήινα, αλλά ότι προϋπήρχαν μέσα στα ουράνια αυτά σώματα πριν αυτά φτάσουν στη Γη. Εάν αυτό αληθεύει, θα σημαίνει ότι μορφές ζωής υπάρχουν και έξω από τη Γη, δυνητικά παντού στο σύμπαν και ότι, ενδεχομένως, η ζωή στη Γη να ξεκίνησε ως «επισκέπτης» από το διάστημα… διαβάστε περισσότερα