Αυτόματη μετάφραση και παρατράγουδα!

Δε λέω, κι εγώ μερικές φορές χρησιμοποιώ την αυτόματη μετάφραση... κάποιος όμως δεν θα έπρεπε να τους πει ότι, στα ελληνικά, η αγγλική φράση «where are your friends hanging out»…

Continue Reading Αυτόματη μετάφραση και παρατράγουδα!

What is a personal Blog?

Quote from wikipedia, dedicated to you-know-who 😛

A blog (a contraction of the term “weblog“)[1] is a type of website, usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are commonly displayed in reverse-chronological order. “Blog” can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog.

(περισσότερα…)

Continue Reading What is a personal Blog?