Οι «Επτά Τροφές» πάνε καλά!

Πέρυσι την 25η Δεκεμβρίου 2011, βρήκα στο δίκτυο, μετέφρασα στα ελληνικά, επιμελήθηκα και παρουσίασα στην Stratos' Sphere ένα άρθρο σχετικά με επτά τροφές που πρέπει να αποφεύγονται: https://laspas.gr/2011/12/25/7/ Σχεδόν ένα…

Continue Reading Οι «Επτά Τροφές» πάνε καλά!

What is a personal Blog?

Quote from wikipedia, dedicated to you-know-who 😛

A blog (a contraction of the term “weblog“)[1] is a type of website, usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are commonly displayed in reverse-chronological order. “Blog” can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog.

(περισσότερα…)

Continue Reading What is a personal Blog?