Το τελικό «ν»

Ευχαριστώ τα παιδιά στο wikipedia για το πολύ κατατοπιστικό άρθρο σχετικά με το τελικό «ν»:

http://el.wikipedia.org/wiki/ΤελικόΝι(γραμματική)

Enhanced by Zemanta